Wiadomości

UWAGA !!!

Operator zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych (burzy) sprzęt Abonenta został odłączony od zasilania energetycznego.Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezastosowaniem się Abonenta do w/w zalecenia.

Nasza Firma

Jednym z głównych kierunków działania naszej firmy jest budowa sieci bezprzewodowych (radiowych) wraz z dostępem do internetu, szczególnie na terenach, gdzie brakuje infrastruktury kablowej.

Naszym klientom oferujemy także telefonię VoIP wraz z tradycyjnym numerem telefonu i możliwością przeniesienia numeru od obecnego operatora.